Generelle bestemmelser

Tilmelding og betaling
Tilmelding til en rejse kan ske skriftligt, mundtligt eller via hjemmesiden PanterRejser. dk. Hvad enten tilmeldingen er afgivet skriftligt eller mundtligt, betragtes den som bindende. For Panter Rejser er tilmeldingen bindende, når rejsebevis indeholdende betalingsoplysninger er afsendt pr. mail eller post. Ønsker du at få tilsendt rejsebevis pr. post koster det kr. 65,-. Depositum ved busrejser er 10 % af rejsens pris, dog min kr. 1.000,- pr. person. Ved flyrejser og flodkrydstogter er depositum 20 % af rejsens pris, dog min. udgift til flybillet etc. Depositum indbetales senest 8 dage efter tilmelding og restbeløbet senest 60 dage før afrejse. Ved flodkrydstogter og flyrejser senest 90 dage før afrejse. Det er muligt at betale depositum/restbeløb med kreditkort på PanterRejser.dk, via netbank, eller personligt fremmøde. Ved betaling bekræfter du samtidig, at have accepteret Panter Rejsers generelle bestemmelser. Ved online booking kan der betales i forbindelse med bestilling og rejsebevis fremsendes pr. mail. Online betaling kan ske med Dankort. Der opkræves ikke gebyr ved betaling med det nævnte kort.  Ved tilmelding mindre end 60/90 dage før afrejse, betales hele beløbet senest 5 dage efter tilmelding. Overholdes disse betalingsfrister ikke, har Panter Rejser ret til at disponere over pladsen.

Deltagerens annullering og afbestilling
Ved bestilling mindre end 65(bus)/90(fly og krydstogt) dage før afrejse er der ingen fortrydelsesret. Ved afbestilling vil udgift til flybillet, krydstogt, landarrangement, billet til eks. teater/koncert etc. altid være tabt og skal betales ved afbestilling. Afbestilles rejsen mere end 48 timer efter tilmelding og mere end 65(bus)/90(fly og krydstogt) dage før afrejsedagen, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket depositum beløbet pr. person. Afbestilles rejsen mindre end 60 dage før afrejsedagen, er 50 % af rejsens pris tabt. Afbestilles rejsen mindre end 30 dage før afrejsedagen, er rejsens fulde pris tabt. Ved afbestilling af endagsture tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 500,- samt udgift til teaterbillet og lign. indtil 14 dage før afrejse, herefter er hele beløbet tabt.

Ændringer
Rejser kan frit ombookes til anden rejse senest 65/90 dage før afrejse, herefter gælder afbestillingsreglerne. Indtil 14 (bus) / 30 (krydstogt og fly) dage før afrejse accepteres ændring af navn mod et gebyr på kr. 200,- pr. deltager samt udgift til dækning af evt. flybilletter etc. Navneændring på endagsture kan ske indtil 7 dage før afrejse. Opsamlingssted på busrejser ændres uden gebyr indtil 10 dage før afrejse. Ændring af opsamlingssted mindre end 10 dage før afrejse foretages mod et gebyr på kr. 250,-. Ændringer mindre end 48 timer før afrejse accepteres ikke.

Hoteller - forplejning
Vi benytter udelukkende hoteller af god standard. Hotellets officielle klassificering står under hver enkelt rejse. Der vil oftest være tale om 3* og 4* hoteller. Alle værelser har som minimum eget bad og toilet. Uensartede værelser kan forekomme. På de fleste rejser er mange måltider inkl. i prisen og der serveres almindelig, god velsmagende mad. Hvis du har ønsker til special kost, glutenfri, diabetes, vegetar o. lign. skal det oplyses ved bestilling eller hurtigst muligt og senest 14 dage før afrejse. Vi og hoteller mm. vil gøre hvad vi kan, for at opfylde ønsket. I visse tilfælde kan det være der skal betales af tillæg. Specielle ønsker skal oplyses ved bestilling af rejsen. Enkeltværelser sælges mod tillæg - dog kun i begrænset omfang. Halve dobbeltværelser til enkeltpersoner tilbydes ikke.

Selvhjulpen på rejsen
For at deltage i rejserne, og for at få det fulde udbytte af udflugterne, skal du være selvhjulpen og almindeligt godt gående. Rejselederen kan ikke tage sig særligt af enkeltpersoner - de er med for gruppen som helhed. Der kan forekomme trapper på hoteller, i byer, ved attraktioner og seværdigheder. Mange steder kan bussen kun køre til parkerings- eller afsætnings plads og ikke helt hen til de steder, vi besøger.

Udflugter
Udflugterne er en vigtig del af rejsen, og derfor er de inkluderet i prisen, medmindre andet er beskrevet. Udflugtsprogrammet er sammensat, så det er muligt at bytte rundt på de enkelte udflugter af hensyn til vejr og andre lokale forhold  Programmet er således ment som en ramme for ferien, men ændringer og udeladelser kan af praktiske grunde forekomme, uden at det berettiger til refusion.

Entreer
Entreer til museer, kirker, slotte, svævebaner samt betaling for sejlture, vinsmagninger m.m. er normalt ikke inkluderet i rejsens pris, medmindre det er nævnt under ”PanterPrisen inkluderer”. Oplysninger om ca. entrepriser er nævnt under ”Diverse”.

Pris - Kvalitet - Grupper
Hver enkelt rejse er nøje beskrevet mht. hvilke ydelser som indkvartering, forplejning, udflugte  osv. der er inkluderet i rejsens pris, og for hvilke der betales et tillæg. Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden er inkl. i prisen. Alle beløb er i danske kroner, medmindre andet er nævnt. For at opnå grupperabat skal der være mere end 11 personer, der bestiller, betaler og rejser samlet. Rabatten varierer mellem rejsemålene.

Rejsen bliver ikke billigere
Vores rejser sælges ikke med rabat eller til nedsat pris kort før afrejse. Det gælder for alle rejser, at de sælges til den pris, der er oplyst – medmindre rejsen er solgt som læserrejse, med messerabat, grupperabat eller bestil tidlig rabat (PanterRabat).

Rejse og afbestillingsforsikringer
Rejse- og afbestillingsforsikringer kan bestilles hos Panter Rejser. Vi tegner hos Europæiske Rejseforsikring. Police mm. fremsendes fra forsikringsselskabet. Vi anbefaler at du tegner både en rejse- og afbestillingsforsikring. Det blå kort giver kun ret til at benytte sundhedsvæsenet i EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, og der kan forekomme egenbetaling. Udgifter til hjemtransport ved sygdom eller ulykker dækkes ikke af Det blå kort. Afbestillingsforsikring dækker i forbindelse med sygdom mm. inden afrejse. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med bestilling af rejsen eller inden depositum er indbetalt. Rejseforsikring dækker ved sygdom mm. under rejsen og kan tegnes helt op til afrejse.

Udeblivelse
Rejsedeltagere der ikke møder rettidigt op på det aftalte opsamling/afrejsested, eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt pas eller andre obligatoriske rejsedokumenter, kan ikke forvente nogen godtgørelse.

Opsamling – Afgangstider – Påstigning
Gæster med opsamling på Sjælland kører via Rødby-Puttgarden eller Kolding. Påstigningssted og tidspunkt fremgår af rejsebevis. Er der for få gæster fra et påstigningssted, refunderes billet med offentlig transport til nærmeste opsamlingssted.

Glemt bagage/efterlysning
Ved henvendelse til Panter Rejser bliver der foretaget en efterlysning af den glemte bagage. Ved efterlysning opkræves et gebyr kr. 150,- plus evt. udgifter til forsendelse.

Forbehold og prisændringer
Der tages forbehold for trykfejl, fejl i priser, prisforhøjelser, ændringer af valutakurser, forhøjede skatter og afgifter. Panter Rejser forbeholder sig ret til prisændringer som følge af valutaændringer, stigende olie- og transportpriser, forhøjede skatter, afgifter og tjenesteydelser samt forhold, som bureauet er uden indflydelse på. Prisændringer meddeles skriftligt og foretages såfremt grundlaget for beregningen af pakkerejsens pris er ændret. Ændring i den aftalte pris kan ikke overstige 10 % af rejsens pris. Besked om ændringer skal være kunden i hænde senest 25 dage før afrejse. Meddelelsen skal indeholde et dokumenteret eksempel med konkrete tal på beregningsmetoden af prisændringen. Forhøjelse / nedsættelse kan ikke ske de sidste 25 dage før rejsens påbegyndelse. Panter Rejser forbeholder sig ret til aflysning ved utilstrækkelig tilmelding (senest 14 dage før afrejse) og på grund af udefrakommende omstændigheder, force majeure, strejker etc. Såfremt Panter Rejser aflyser rejsen refunderes hele det indbetalte beløb for rejsen. Programmet for en lukket grupperejse kan fraviges / ændres uden at det berettiger til refusion, uanset om tilmelding og betaling er foregået individuelt.

Reklamationer
Hvis du på rejsen oplever fejl, mangler eller savner information, så informer rejselederen med det samme, da det gør det muligt at finde en løsning på stedet. Reklamation der ikke er fremsagt umiddelbart til rejseleder/chauffør accepteres ikke ved hjemkomst, da det efterfølgende ikke er muligt for Panter Rejser at finde en løsning på problemet. Tvister rettes til Pakkerejse-Ankenævnet. Panter Rejser er medlem af Pakkerejse-Ankenævnet og Rejsegarantifonden, nr. 1524. Søgsmål mod Panter Rejser skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol, Panter Rejsers værneting er Retten i Kolding.

GDPR
Panter Rejsers privatlivspolitik kan du læse mere om, ved at klikke på her

Panter Rejser ApS
Ved Anlæget 20
7100 Vejle

Tel. 7585 7333
panter@panterrejser.dk
www.panterrejser.dk 
CVR 26900441

Medlem af Rejsegarantifonden 1524